Press release

Update over de COVID-19 impact: prioriteit voor het waarborgen van veilige werkomstandigheden en het behoud van de Groepsliquiditeit

Occasionele informatie, Brussel, 27/03/2020 — 17:47 CET, 27.03.2020

 

Naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak is onze eerste zorg geweest om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om onze medewerkers gezond te houden en een veilige werkplek te garanderen.

Recticel heeft strikte gedrags- en voorzorgsmaatregelen genomen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de regeringen van de landen waar het bedrijf actief is en van de Wereldgezondheidsorganisatie, om de besmettingsrisico's tot een minimum te beperken.


COVID-19 impact op de activiteiten van Recticel
Terwijl onze Automotive-activiteiten in China geleidelijk terugkeren naar het niveau van vóór COVID-19, worden onze Automotive-activiteiten in Europa tijdelijk stilgelegd omdat de meeste Europese OEMs hun assemblagefabrieken hebben stilgelegd. In de andere segmenten is de vraag van klanten snel afgenomen, in lijn met de lockdowns in de landen waar wij actief zijn. Als gevolg daarvan hebben we onze productie aangepast aan de vraag, hetzij door de productie te beperken, hetzij door de productielocaties tijdelijk te sluiten.

Tijdelijke werkloosheid wordt, indien van toepassing, maximaal doorgevoerd en de beloning van het topmanagement wordt tijdelijk verlaagd.

Als reactie op deze onuitgegeven situatie worden de kapitaaluitgaven tot een minimum beperkt en worden alle niet-essentiële projecten opgeschort.

 

Liquiditeit
De liquiditeit van de Groep wordt gewaarborgd door een niet-opgenome en onmiddellijk opvraagbare bedrag van meer dan EUR 150 miljoen onder onze Gesyndiceerde Kredietfaciliteit, onze bilaterale kredietlijnen en ons factoringprogramma.

 

Intrekking van de vooruitzichten voor het volledige jaar 2020, verstrekt op 28 februari 2020

Gezien de hoogst onzekere en snel veranderende situatie, en ondanks prestaties die tot medio maart 2020 in lijn lagen met onze voorheen geformuleerde vooruitzichten, trekken wij de op 28 februari 2020 gegeven vooruitzichten - met name een verhoging van de Aangepaste EBITDA voor het boekjaar 2020 - in.

Recticel houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal blijven reageren zoals vereist om zijn werknemers en medewerkers te helpen beschermen, terwijl hij zijn activiteiten aanpast en zijn cashflow tracht te behouden.

Olivier Chapelle (CEO): "Onze eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van al onze werknemers. Aangezien de pandemie ons allen voor buitengewone uitdagingen stelt, nemen we alle nodige

voorzorgsmaatregelen om onze werknemers en ons bedrijf te beschermen, en ik blijf erop vertrouwen dat we de crisis van vandaag zullen overwinnen zonder onze langetermijnstrategie voor duurzame

ontwikkeling in gevaar te brengen. Tot slot wil ik mijn diepe respect en dankbaarheid betuigen aan onze zeer toegewijde werknemers en aan iedereen die de gevolgen van deze pandemie bestrijdt."

Download Persbericht (PDF)