Newsroom

Kennisgeving door JBC Asset Management N.V. - Wijziging investeringen in stemgerechtigde aandelen

Gereglementeerde informatie, Brussel, 26 Maart 2018 – 07:00 u CET, 26.03.2018

Kennisgeving door JBC Asset Management N.V. -  Wijziging investeringen in stemgerechtigde aandelen

 

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De statuten van Recticel NV vereisen dat elke aandeelhouder die 3% of meer van de stemgerechtigde aandelen van Recticel bezit deze moet bekend maken aan de vennootschap én aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Elke daling onder, of stijging boven, deze eerste drempel van 3% en daarna van 5% of een meervoud van 5%, dient bekendgemaakt te worden.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend:

KBC Asset Management n.v., met adres Havenlaan, 2 te 1080 Brussel (België), heeft Recticel en de FSMA ingelicht dat zij op 19 maart 2018 de statutaire drempel van 3% naar boven heeft overschreden, en dat zij nu in totaal 1.648.964 Recticel aandelen aanhoudt of 3,01% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

De kennisgevingen kunnen geconsulteerd worden op de web site van Recticel (http://www.recticel.com/index.php/investor-relations/shareholders/shareholding-notification-obligation).

 

Download persbericht (PDF - 217 KB)