Press release

Update over de financiële rapportering 2022 van de Recticel Groep

Occasionele informatie, Brussel, 10/08/2022 — 18:00 CET, 10.08.2022

 

Vooruitlopend op de publicatie van zijn eerste halfjaarresultaten 2022, gepland op 26 augustus 2022, geeft Recticel hierbij aan dat voor het boekjaar 2022 zijn segment Engineered Foams zal worden verwerkt volgens IFRS 5 - Vaste Activa Aangehouden voor Verkoop en Beëindigde Bedrijfsactiviteiten. 

In overeenstemming met de boekhoudnorm IFRS 5 zal het segment Engineered Foams, dat zal worden overgedragen aan de Amerikaanse Carpenter Groep (cfr persberichten van 07 december 2021, 05 en 18 juli 2022), geherclassificeerd worden als activa en passiva aangehouden voor verkoop. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat van het segment Engineered Foams in de geconsolideerde rekeningen zal worden opgenomen als Resultaat van Beëindigde Bedrijfsactiviteiten. Om vergelijkingsredenen zullen de eerder gepubliceerde financiële gegevens over 1H2021 dienovereenkomstig worden herwerkt.

De resultaten van het eerste halfjaar 2022 volgens IFRS 5, samen met de herwerkte resultaten van het eerste halfjaar 2021, zullen zoals gepland op 26 augustus 2022 worden bekend gemaakt.

Download Persbericht (PDF)