Press release

Update over de financiële rapportering 2021 van de Recticel Groep

Gereglementeerde informatie, Brussel, 15/02/2022 — 07:00 CET, 15.02.2022

 

Vooruitlopend op de publicatie van zijn jaarresultaten 2021, gepland op 25 februari 2022, geeft Recticel hierbij aan dat voor het boekjaar 2021 zijn segment Slaapcomfort zal worden verwerkt volgens IFRS 5 - Vaste Activa Aangehouden voor Verkoop en Beëindigde Bedrijfsactiviteiten. 

In overeenstemming met de boekhoudnorm IFRS 5 zal het segment Slaapcomfort, dat momenteel wordt overgedragen aan de Aquinos Group (cfr persbericht van 24 december 2021), op 31 december 2021 geherclassificeerd worden als activa en passiva aangehouden voor verkoop. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat van het segment Slaapcomfort in de geconsolideerde jaarrekening zal worden opgenomen als Resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten. Om vergelijkingsredenen zullen de eerder gepubliceerde financiële gegevens over 2020 dienovereenkomstig worden herwerkt.

De resultaten voor het volledige jaar 2021 volgens IFRS 5, samen met de herwerkte resultaten voor het volledige jaar 2020, zullen zoals gepland op 25 februari 2022 worden meegedeeld.

Download Persbericht (PDF)