Press release

Recticel Jaarresultaten 2021

Gereglementeerde informatie, Brussel, 25/02/2022 — 07:00 CET, 25.02.2022

 

  • Netto-omzet stijgt van EUR 616,9 miljoen naar EUR 1.032,8 miljoen (+67,4%), waarvan +34,0% organische groei, +0,6% wisselkoerseffect en +32,8% bijdrage van FoamPartner
  • Aangepaste EBITDA: van EUR 44,4 miljoen naar EUR 109,2 miljoen (+145,9%)
  • Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): van EUR 63,2 miljoen naar EUR 53,5 miljoen (-15,3%), inclusief EUR 4,9 miljoen resultaat uit beëindigde activiteiten (2020: EUR 71,3 miljoen)
  • Netto financiële schuld: EUR 147,8 miljoen (30 september 2021: EUR 189,0 miljoen)
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 0,29 per aandeel


Olivier Chapelle (CEO): "Wij zijn verheugd over de zeer positieve ontwikkeling van de omzet en de winstgevendheid in 2021, een jaar dat werd gekenmerkt door ingrijpende veranderingen in ons bedrijf. Veranderingen die gepland en aangekondigd waren, zoals de overname en integratie van FoamPartner en de afstoting van de Slaapcomfort-activiteiten. Veranderingen die het gevolg waren van het ongevraagde overnamebod van Greiner AG, zoals de afstoting van ons nieuw opgericht bedrijfssegment Engineered Foams. 

De activiteiten Isolatie en Engineered Foams deden het bijzonder goed in een zeer volatiele omgeving. Het aanbod van chemische grondstoffen blijft krap en de prijzen vertonen weinig tekenen van stabilisatie. De transport- en arbeidskosten stijgen aan een ongekend tempo, terwijl de sterke inflatie van de energiekosten slechts een geringe invloed heeft gezien de zeer lage energie-intensiteit van onze activiteiten. Onze commerciële teams blijven hun prijzen aanpassen waar nodig. Bovendien hebben lockdowns of mobiliteitsbeperkingen in landen zoals Duitsland, Nederland en Oostenrijk, in combinatie met directe of indirecte tekorten in de toeleveringsketen (microchips) het bedrijfsklimaat nog extra op de proef gesteld. In die context heeft Recticel blijk gegeven van een sterke veerkracht en een solide winstgevendheid en vrije cashflow gegenereerd. 

De integratie van FoamPartner in Engineered Foams blijft volgens plan verlopen en we bevestigen de doelstellingen om de verkoop van Slaapcomfort aan Aquinos Group en van Engineered Foams aan Carpenter Co. af te ronden, respectievelijk vóór het einde van het eerste kwartaal van 2022 en rond midden 2022.

Ik ben dankbaar en trots op alle Recticel-teams en -medewerkers, die tijdens dit extreem drukke jaar 2021, dat gekenmerkt werd door een uitdagende bedrijfsomgeving, grote fusie- en overnameprojecten en een onverwacht overnamebod, gefocust, toegewijd, positief en uiterst professioneel zijn gebleven. Zij hebben Recticel in staat gesteld deze sterke prestatie neer te zetten."

 

VOORUITZICHTEN

Gezien de in 1H2012 verwachte belangrijke veranderingen in Recticel, met de afronding van de desinvesteringen in Slaapcomfort en Engineered Foams, de variabiliteit die samenhangt met de timing van deze closings en de daaropvolgende aanpassing van onze organisatie, geeft de Groep momenteel geen vooruitzichten voor het volledige boekjaar. De activiteiten blijven zich echter goed ontwikkelen in 2022 met een groei van zowel top- als bottom-line, en aangezien Recticel nu een pure isolatiespeler aan het worden is, werken we aan een versneld groeiplan om de Isolatie-omzet tegen 2025 te verdubbelen. 

Download Persbericht (PDF)