Press release

Recticel jaarresultaten 2020 - Sterke tweede jaarhelft 2020 en strategische herpositionering

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap, Brussel, 26/02/2021 — 07:00 CET, 26.02.2021

 

  • Netto-omzet: van EUR 878,5 miljoen naar EUR 828,8 miljoen (-5,7%), inclusief wisselkoerseffect van -0,3%
  • Aangepaste EBITDA: van EUR 70,7 miljoen naar EUR 58,8 miljoen (-16,8%)
  • Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): van EUR 24.8 miljoen naar EUR 63,2 miljoen, inclusief EUR 68,7 miljoen resultaat uit beëindigde activiteiten
  • Netto financiële schuld (cash): EUR 4,6 miljoen, inclusief leaseverplichtingen onder IFRS 16
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 0,26 per aandeel


Olivier Chapelle (CEO): “Na een omzetdaling met 17,5% in 1H2020 als gevolg van de lockdown door COVID-19, werd 2H2020 gekenmerkt door aanzienlijke omzetschommelingen, die uiteenliepen van divisie tot divisie en van land tot land onder invloed van de opeenvolgende golven in de COVID-19- pandemie en de voorzorgsmaatregelen die de nationale overheden in dat verband troffen. In dit moeilijke klimaat realiseerden wij in 2H2020 een robuuste omzetgroei van 7,0% en een stijging van de Aangepaste EBITDA met 10,0%.

Talrijke gevallen van overmacht bij onze chemische grondstof leveranciers leidden tot, en creëren nog steeds, tekorten aan polyolen en isocyanaten. Onze leveranciers hebben deze situatie aangegrepen om historisch snelle prijsverhogingen door te voeren, met nieuwe recordprijzen als gevolg. Wij werden genoodzaakt om daarop te reageren door compensatie van de stijgende kosten met overeenkomstige verkoopprijsstijgingen. De verwachting is dat de situatie zich normaliseert vanaf 3Q2021.

2020 was ook een mijlpaal in de belangrijke strategische herpositionering van onze Groep. We slaagden er eindelijk in onze divisie Automobiel Interiors af te stoten. Samen met de verkoop van ons 50%-belang in de joint venture Eurofoam stelde dat ons in staat om de overeenkomst te ondertekenen voor de overname van FoamPartner. Deze transactie zal aldus een echte mondiale speler in Engineered Foams tot stand te brengen. De voorbereidingen hieromtrent vorderen goed.

Terwijl verdere externe groeimogelijkheden nagestreefd worden, heeft de Raad van Bestuur beslist om – in lijn met onze bijgestuurde strategie – een verkoopproces van onze divisie Slaapcomfort op te starten.”

 

VOORUITZICHTEN

Onze onderliggende eindmarkten blijven door de COVID-19-pandemie moeilijk te voorspellen. Los van deze onzekerheid verwacht onze Groep voor 2021 een aanzienlijke stijging van de omzet en een toename van de Aangepaste EBITDA met 30%, zonder rekening te houden met de bijdrage van FoamPartner en de daaraan verbonden synergieën.

Download Persbericht (PDF)