Press release

Recticel Halfjaarresultaten 2023

Gereglementeerde informatie, Brussel, 31/08/2023 — 06:59 CET, 31.08.2023

 

  • Omzet daalt van € 287,2 miljoen1 in 2022 naar € 266,1 miljoen (-7,4%) in 2023
  • Aangepaste EBITDA: van € 31,7 miljoen1 naar € 18,2 miljoen (-42,6%)
  • Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): van € 34,6 miljoen naar € 2,2 miljoen
  • Netto cash positie: € 142,3 miljoen (31 december 2022: netto financiële schuld van € 250,0 miljoen1/2; 30 juni 2022: netto financiële schuld van € 256,2 miljoen1/2)
  • Akkoord bereikt over de verkoop van haar 33% aandeel in Orsa Foam


De omzet en winst waren teleurstellend in de eerste helft van 2023. Recticel is volledig afhankelijk van de Europese bouwmarkten, die in de meeste segmenten en landen tijdens de periode zeer uitdagend zijn gebleven. In de woningbouwmarkten zijn de nieuwbouw- en renovatie-activiteiten ernstig getroffen door een combinatie van hoge inflatie en rentestijgingen, waardoor het beschikbare inkomen onder druk is komen te staan. Op de industriële en commerciële markten werden minder projecten gelanceerd en werden sommige projecten uitgesteld. Deze markttrends zijn waargenomen in de meeste Europese landen, met als opmerkelijke uitzondering Frankrijk, dat vrij dynamisch is gebleven.

Als gevolg van deze zwakke markten zijn onze volumes in vergelijking met eerst helft vorig jaar met meer dan 15% gedaald, in een context van aanzienlijke concurrentie die leidt tot prijsdeflatie en druk op de marges.

Na de afronding van de verkoop van Engineered Foams aan Carpenter op 12 en 13 juni 2023, en de daaruit voortvloeiende nettokaspositie van € 142,3 miljoen, worden verschillende overnamemogelijkheden nagestreefd die goed vorderen en die onze markt- en segment-posities in Europa zullen versterken.


VOORUITZICHTEN

De kosten van chemische grondstoffen, staal en in mindere mate minerale wol zijn gedaald, wat de voorwaarden zou moeten scheppen voor volumegroei in de toekomst. Hoewel de vraag nog steeds volatiel is, zien we verbeteringen in de vraag, vooral in Insulated Panels.

In deze context verwachten we voor het volledige jaar 2023 een aangepaste EBITDA te realiseren tussen € 40 en 45 miljoen.
 

Download Persbericht (PDF)