Press release

Participatiemelding van Spring Holdco BV

Gereglementeerde informatie, Brussel, 17/06/2022 — 18:00 CET, 17.06.2022

 

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 15 juni 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Spring Holdco BV, ingevolge de verwerving van aandelen op 07 juni 2022, 15.262.301 (27,16%) stemrechten bezit van de vennootschap. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 25% overschreden.

Download Persbericht (PDF)