Press release

Participatiemelding van KBC Asset Management NV

Gereglementeerde informatie – voorwetenschap, Brussel, 27/06/2022 — 18:00 CET, 27.06.2022

 

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend:

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 24 juni 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat KBC Asset Management NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 22 juni 2022, 1.662.440 (2,96%) stemrechten bezit (voorheen 1.648.964 of 3,01%) van de vennootschap. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.

Download Press Release (PDF)