Press release

Participatiemelding van Janus Henderson Group plc

Gereglementeerde informatie, Brussel, 13/01/2022 — 18:00 CET, 13.01.2022

 

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 12 januari 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Janus Henderson Group plc, ingevolge de overdracht van aandelen op 11 januari 2022, nu 4,94% (voorheen 5,04%) van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 5% onderschreden.

Download Persbericht (PDF)