Press release

Participatiemelding van Greiner AG

Gereglementeerde informatie, Brussel, 02/03/2022 — 18:20 CET, 02.03.2022

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 01 maart 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Greiner AG, ingevolge de verwerving en overdracht van aandelen op 28 februari 2022, 2.446.678 (4,37%) stemrechten bezit van de vennootschap. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 5% onderschreden.

Download Persbericht (PDF)