Press release

Participatiemelding van Compagnie du Bois Sauvage

Gereglementeerde informatie, Brussel, 01/03/2022 — 18:10 CET, 01.03.2022

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 01 maart 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Compagnie du Bois Sauvage SA, samen met Entreprises et Chemins de Fer en Chine SA, Fingaren SCA, Anchorage SA en Mevr Nicole Thys, ingevolge de overdracht van aandelen op 23 februari 2022, geen stemrechten meer bezit van de vennootschap. Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.

Download Persbericht (PDF)