Press release

Participatiemelding van BARCLAYS BANK plc

Gereglementeerde informatie, Brussel, 03/01/2022 — 18:00 CET, 03.01.2022

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 29 december 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat BARCLAYS BANK plc, ingevolge de overdracht van aandelen op 23 december 2021, nu 2,19% (voorheen 3,79%) van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% onderschreden.

Download Persbericht (PDF)