Press release

Participatiemelding van Baltisse NV

Gereglementeerde informatie – voorwetenschap, Brussel, 04/05/2022 — 18:00 u CET, 04.05.2022

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend:

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 04 mei 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Baltisse NV, samen met Floorenter NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 02 mei 2022, 12.815.623 (22,84%) (voorheen 12.647.732 (22,6%)) stemrechten bezit van de vennootschap en een call optie op 2.446.678 (4,36%) aandelen. Zij zullen aldus de deelnemingsdrempel van 25% overschrijden.

Download Persbericht (PDF)