Press release

Participatiemelding van Baltisse NV

Gereglementeerde informatie, Brussel, 03/03/2022 — 00:07 CET, 03.03.2022

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 02 maart 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Baltisse NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 28 februari 2022, 12.647.732 (22,6%) stemrechten bezit van de vennootschap. Zij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 20% overschreden.

Download Persbericht (PDF)