Press release

Participatiemelding van Baltisse NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde informatie, Brussel, 11/05/2022 — 18:00 CET, 11.05.2022

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

 

1. Samenvatting van de kennisgeving 

Recticel (Euronext: REC) heeft een op 10 mei 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Baltisse NV, samen met Floorenter NV, ingevolge de verwerving van aandelen op 06 mei 2022, 15.262.301 (27,20%) (voorheen 12.815.623 (22,84%)) stemrechten bezit van de vennootschap. Zij zullen aldus de deelnemingsdrempel van 25% overschrijden.

 

Download Persbericht (PDF)