Press release

Kennisgeving door Janus Henderson Group plc - Wijziging investeringen in stemgerechtigde aandelen

Gereglementeerde informatie, Brussel, 21/05/2021 — 07:00 CET, 21.05.2021

 

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007


Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 

De statuten van Recticel NV vereisen dat elke aandeelhouder die 3% of meer van de stemgerechtigde aandelen van Recticel bezit deze moet bekend maken aan de vennootschap én aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Elke daling onder, of stijging boven, deze eerste drempel van 3% en daarna van 5% of een meervoud van 5%, dient bekendgemaakt te worden. 

 

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Recticel (Euronext: REC) de volgende kennisgeving bekend: 

Janus Henderson Group plc, met adres 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE1 1ES heeft Recticel en de FSMA ingelicht dat zij op 19 mei 2021 de statutaire drempel van 5% naar boven hebben overschreden, en dat zij nu in totaal 2.814.557 Recticel aandelen aanhouden of 5.04% van het totaal aantal uitstaande aandelen (voorheen 1.669.584 aandelen of 3,00%).

Download Persbericht (PDF)