Press release

Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel

Gereglementeerde informatie, Brussel, 29 mei 2018 – 14:00 u CET

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten(1) van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een bruto dividend van EUR 0,22 per aandeel uitkeren, dat betaalbaar is op 01 juni 2018.

De Aandeelhoudersvergadering heeft ook:

 • De jaarrekening van het boekjaar 2017 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
 • Kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.
 • Het remuneratieverslag 2017 goedgekeurd en de emolumenten en zitpenningen voor 2018 bepaald.
 • De hernieuwing van de mandaten als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewonen Algemene Vergadering van 2021, van respectivelijk:
  • Thijs Johnny SPRL, vertegenwoordigd door dhr Johnny Thijs
  • Compagnie du Bois Sauvage Services SA, vertegenwoordigd door dhr Benoit Deckers
  • Compagnie du Bois Sauvage SA, vertegenwoordigd door dhr Pierre-Yves de Laminne de Bex
  • Revalue SPRL, vertegenwoordigd door dhr Luc Missorten
  • dhr Kurt Pierloot
 • Toelating aan de Raad van Bestuur gegeven om een nieuwe editie van maximaal 500.000 aandelenopties uit te geven onder het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidinggevende kaderleden van de Recticel Groep.


Download Persbericht (PDF)

 


(1) voor meer details, zie op https://www.recticel.com/investors/general-meetings.html