Press release

Verklaring over Kingspan Group plc

Occasionele informatie, Brussel, 18/04/2019 — 06:50 CET, 18.04.2019

Recticel NV maakt bekend dat zij, na een eerste beoordeling van het ongevraagd nietbindend bod van Kingspan Group Plc van 16 april 2019 op de divisies Isolatie en Soepelschuim van Recticel (het “Bod”), vastgesteld heeft dat het Bod een aantal kritische informatie-elementen mist om de Raad van Bestuur toe te laten een gefundeerd besluit te nemen, in overeenstemming met haar fiduciaire plichten. Daarom heeft Recticel vandaag een aantal vragen en verzoeken tot verduidelijking ingediend bij Kingspan Group Plc.

De door Recticel gevraagde verduidelijkingen hebben betrekking op de anti-trustrisico's verbonden aan het aanbod van Kingspan en de inperking daarvan, alsook de details van het Bod, inclusief maar niet beperkt tot de identiteit, beweegredenen, (inter)conditionaliteit, antitrustrisico's en overwegingen met betrekking tot de niet-geïdentificeerde derde partij met wie Kingspan een back-to-back-overeenkomst is aangegaan met betrekking tot de divisie Soepelschuim, evenals op sommige implicaties van een mogelijke transactie met Kingspan, inclusief belastingen en de impact op de belanghebbenden van Recticel.

Na ontvangst van deze informatie van Kingspan, zal de Raad van Bestuur van Recticel het Bod verder analyseren in overeenstemming met haar fiduciaire plichten en de markt op gepaste wijze informeren.

 

Download Persbericht (PDF)