Press release

Verklaring over Kingspan Group plc

Occasionele informatie, Brussel, 16/04/2019 — 16:59 CET, 16.04.2019

Recticel NV maakt bekend dat het vandaag een ongevraagd niet-bindend bod van Kingspan Group Plc heeft ontvangen om Recticel's Isolatie en Soepelschuim divisies te verwerven voor een ondernemingswaarde van EUR 700 miljoen op een schuldenvrije, cashvrije basis en afhankelijk van verdere prijs aanpassingsmechanismen. Recticel heeft kennisgenomen van het persbericht van Kingspan.

Kingspan heeft aangegeven dat het een back-to-back-overeenkomst met een derde partij is aangegaan voor de verkoop van alle activiteiten van Soepelschuim. Kingspan heeft Recticel geen details verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, de identiteit, de aard, de reden of de te betalen vergoeding voor de Soepelschuimactiviteiten ten aanzien van deze derde partij.

Het niet-bindende bod van Kingspan is onder voorbehoud van een voor Kingspan toereikend boekenonderzoek, een overeengekomen transactiedocumentatie (inclusief een clausule inzake wezenlijke ongunstige afwijkingen) en het verkrijgen van antitrustverklaringen.

De Raad van Bestuur van Recticel zal het voorstel analyseren in overeenstemming met zijn fiduciaire plicht en de markt op de hoogte te houden.

Het is onzeker of het voorstel zal resulteren in een overeenkomst om een of meer divisies te desinvesteren en, zo ja, of antitrustverklaringen kunnen worden verkregen.

In 2018 behaalde de divisie Isolatie een gecombineerde omzet van EUR 271,2 miljoen met een Aangepaste EBITDA van EUR 44,7 miljoen, en de divisie Soepelschuim realiseerde een gecombineerde omzet van EUR 621,5 miljoen met een Aangepaste EBITDA van EUR 41,5 miljoen.

 

 

Download Persbericht (PDF)