Press release

Resultaten eerste halfjaar 2019

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap, Brussel, 30/08/2019 — 7:00 CET, 30.08.2019

 

  • De gecombineerde omzet is op vergelijkbare herwerkte basis met 7,6% gedaald
  • Gecombineerde Aangepaste EBITDA: EUR 58,4 miljoen, EUR 44,9 miljoen vóór IRFS 16
  • Resultaat over de periode (aandeel van de Groep): EUR 16,1 miljoen, EUR 16,7 miljoen3 vóór IFRS 16
  • Gecombineerde netto financiële schuld: EUR 201,1 miljoen, EUR 83,9 miljoen vóór IRFS 16 (30 juni 2018: EUR 138,7 miljoen; 31 december 2018: EUR 100,2 miljoen)

 

Olivier Chapelle (CEO): "Onze omzet is in de eerste helft van 2019 met 7,6% gedaald onder invloed van zwakke Automobiel- en Comfortmarkten, alsook de erosie van de verkoopprijzen als gevolg van de lagere kost voor isocyanaten. Tijdens het tweede kwartaal zijn de volumes in onze divisie Isolatie bijzonder sterk gebleven, en heeft onze divisie Slaapcomfort de bocht genomen en opnieuw groei opgetekend.

De winstgevendheid van de Groep heeft in deze ongunstige marktomstandigheden goed standgehouden. In vergelijking met het 1e kwartaal is de winstgevendheid in het 2e kwartaal geleidelijk verbeterd. De divisie Soepelschuim heeft een sterke prestatie geleverd en de lagere winstgevendheid van de divisie Isolatie als gevolg van de tijdelijk lagere marges en de opstartkosten van de nieuwe fabriek in Finland, bereikt in het 3de kwartaal van 2019 opnieuw het standaardniveau. In Slaapcomfort verbetert de winstgevendheid sinds het 2de kwartaal, dit ten gevolge van omzetgroei en mix-verbeteringen, en er wordt verwacht dat deze trend zich zal doorzetten in het 2de halfjaar.

Dankzij een solide kasstroomgeneratie heeft onze netto financiële schuld op vergelijkbare basis een nieuw historisch dieptepunt bereikt.

De Groep optimaliseert verder haar overhead- en exploitatiekosten, en de aangekondigde sluitingen van de Slaapcomfortfabriek in Hassfurt (Duitsland) en de Soepelschuimfabriek van Eurofoam in Troisdorf (Duitsland) werden afgerond.
Het desinvesteringsproces van Automotive Interiors loopt verder in moeilijke marktomstandigheden. Geïnteresseerde partijen beoordelen momenteel de divisie, en wij verwachten dat de uitkomst hiervan rond het einde van het jaar zal kunnen bekend worden gemaakt."

 

VOORUITZICHTEN
Het economische en geopolitieke klimaat blijft erg volatiel en de onzekerheid blijft toenemen. Rekeninghoudend met de graduele verbetering van onze winstgevendheid tijdens het eerste halfjaar, en onze verwachtingen voor de rest van het jaar, anticiperen wij een Aangepaste EBITDA voor het volledige jaar 2019 die, op vergelijkbare basis, in lijn zal zijn met 20182/ 3. Recticel bevindt zich in een sterke financiële positie en heeft aangetoond zich te kunnen aanpassen aan snel wijzigende marktomstandigheden.

 

Download Persbericht (PDF)